ภาพกิจกรรม
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) ของนางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ ณ ห้องภูมิแผ่นดิน โรงเรียนหนองตู
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2564,23:42   อ่าน 37 ครั้ง