ข่าวประชาสัมพันธ์
มุทิตาจิต ครูพิกุลทอง อยู่ป้อม (อ่าน 20) 03 ธ.ค. 62
ทัศนศึกษานอกสถานที่ (อ่าน 17) 27 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อ่าน 22) 23 พ.ย. 62
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 25) 23 พ.ย. 62
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 (อ่าน 17) 23 พ.ย. 62
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ PTTEP (อ่าน 22) 12 พ.ย. 62
การประชุมวางแผนงานและอบรมการเรียนการสอน is (อ่าน 18) 12 พ.ย. 62
หนองตูมคัพ ครั้งที่ 3 (อ่าน 48) 14 ต.ค. 62
พิธีน้อมรำลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช (อ่าน 33) 14 ต.ค. 62
โครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย (อ่าน 72) 14 ต.ค. 62
ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 39) 07 ต.ค. 62
มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 30) 07 ต.ค. 62
รับป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 55) 01 ต.ค. 62
อบรมโรคเอดส์ (อ่าน 32) 01 ต.ค. 62
ทอดผ้าป่า (อ่าน 41) 01 ต.ค. 62
อบรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 34) 01 ต.ค. 62
อบรมปลอดบุหรี่ (อ่าน 66) 01 ต.ค. 62
รับทุน ปตท (อ่าน 34) 01 ต.ค. 62
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 33) 01 ต.ค. 62
ลูกเสือป่า (อ่าน 33) 01 ต.ค. 62
การประเมินนิเทศติดตาม (อ่าน 33) 01 ต.ค. 62
วันแม่ (อ่าน 27) 01 ต.ค. 62
อบรมวัยใส (อ่าน 13) 01 ต.ค. 62
วันภาษาไทย (อ่าน 11) 01 ต.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 16) 01 ต.ค. 62
วันเข้าพรรษา (อ่าน 15) 01 ต.ค. 62
วันยาเสพติดโลก (อ่าน 14) 01 ต.ค. 62
ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 15) 01 ต.ค. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 14) 01 ต.ค. 62
เลือกตั้งสภานักเรียน (อ่าน 13) 01 ต.ค. 62
พานวันไหว้ครู (อ่าน 11) 01 ต.ค. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระราชินี (อ่าน 18) 01 ต.ค. 62
หลักสูตรวิชาชีพ (อ่าน 17) 01 ต.ค. 62
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 14) 01 ต.ค. 62
อบรม IEP (อ่าน 15) 01 ต.ค. 62
ขับขี่ปลอดภัย (อ่าน 15) 01 ต.ค. 62
วันวิสาฆบูชา (อ่าน 15) 01 ต.ค. 62
โชคดีที่เป็นครู (อ่าน 16) 01 ต.ค. 62
เปืดภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 14) 01 ต.ค. 62