ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อหลววพ่อพระองค์ดำ ณ วัดหนองตูม (อ่าน 59) 17 มี.ค. 64
สอบ Onet มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 57) 17 มี.ค. 64
สอบ Onet มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 69) 14 มี.ค. 64
กิจกรรมอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (อ่าน 70) 13 มี.ค. 64
วันที่26ก.พ.64กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 84) 26 ก.พ. 64
วันที่25ก.พ.64รับฟังแนวทางการแนะแนวนักเรียนในโครงการพัฒนาห้องเรียนพันธมิตร (School Classroom Devel (อ่าน 87) 25 ก.พ. 64
วันที่25ก.พ.64งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 89) 25 ก.พ. 64
ประเมินครูผู้ช่วยและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (อ่าน 91) 13 ก.พ. 64
โรงเรียนหนองตูมวิทยาจัดกิจกรรมต้อนรับ ผอ.ปิยะมาศ แซ่โค้ว (อ่าน 89) 13 ก.พ. 64
โรงเรียนหนองตูมวิทยารับการตรวจเยี่ยมและนิเทศ การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสภานการณ์แพ (อ่าน 99) 13 ก.พ. 64
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่63 (อ่าน 74) 13 ก.พ. 64
ประชุมผู้ปกครอง 2/2563 (อ่าน 85) 13 ก.พ. 64
กิจกรรมจิตอาสาและพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู (อ่าน 69) 13 ก.พ. 64
มุทิตาจิต นายวีระศักดิ์ แป้นสุขเย็น (อ่าน 79) 13 ก.พ. 64
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย (อ่าน 62) 13 ก.พ. 64
กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (อ่าน 76) 13 ก.พ. 64
กิจกรรมวันสันติภาพ (อ่าน 65) 13 ก.พ. 64
โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล ได้รับการจัดงบจาก สพฐ. วื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน (อ่าน 40) 13 ก.พ. 64
ผุ้อำนวยการมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรองชนะเลิศเซปักตะกร้อหญิง (อ่าน 43) 13 ก.พ. 64
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 3196) 08 ก.ย. 63
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 3203) 08 ก.ย. 63
สพม.38 นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี พัสดุประจำปีการงบประมาณ 2563 (อ่าน 3208) 08 ก.ย. 63
คณะผู้บริหาร สพม.38 ศึกษาดูงาน สพม.9 (อ่าน 3216) 08 ก.ย. 63
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (อ่าน 3274) 24 ส.ค. 63
เยี่ยมบ้านนักเรียน ทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บ้านซีเวีย (อ่าน 3253) 24 ส.ค. 63
เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 63 โดยใช้นวัตกรรม NTW - Model (อ่าน 3251) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมกนึ่งตำรวจ หนึ่งโรงเรียน (อ่าน 3238) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมเสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 3208) 24 ส.ค. 63
จิตอาสา อำเภอกงไกรลาศ ร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดไข้เลือดออก เนื่องในวันแม่งแห่งชาติ (อ่าน 3226) 24 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 3166) 24 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนนีพันปีหลวง (อ่าน 3218) 13 ส.ค. 63
เปิดโรงเรียน เปิดรถ (อ่าน 3184) 13 ส.ค. 63
กิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 3209) 13 ส.ค. 63
ติดตามผลโครงการ TFE (อ่าน 3183) 13 ส.ค. 63
อบรม ว.21 (อ่าน 3180) 13 ส.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 3178) 26 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห (อ่าน 3190) 26 ก.ค. 63
PLC (อ่าน 3194) 26 ก.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน 63 (อ่าน 3178) 26 ก.ค. 63
พิธีไหวครู 63 (อ่าน 3183) 26 ก.ค. 63