ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 
        รับสมัคร 

                วันที่ 21  -  25   มีนาคม  2563  เวลา 08.30  -  16.30 น. 
     

        สอบคัดเลือก
                วันที่ 28   มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น.
                วิชาที่สอบ  1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์   3. ภาษาอังกฤษ   4. วิทยาศาสตร์

        ประกาศรายชื่อ และ มอบตัว
                วันที่ 1  เมษายน  2563  เวลา 09.00 น.


        หลักฐานการรับสมัคร
                1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
                2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  หรือผู้ปกครอง
                3. ใบรับรองปลการเรียน / สำเนา ปพ.1
                4. สำเนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
                5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,23:38   อ่าน 76 ครั้ง