ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดอบรมคณะครูและบุคลากร เรื่องการสร้างแอปพลิเคชั่น Padlet เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมีนางสาวเนตรดาว ภู่ระหงษ์ ค
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,19:58   อ่าน 18 ครั้ง