ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564
ทบทวนคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประชุมสรุปงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2564ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2564ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดประชุม วันที่ 17 มิถุนายน 2564ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดประชุม วันที่ 17 มิถุนายน 2564ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดประชุมวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 08.30 - 12.00 น.
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมิประจำวันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564
รายงานการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน ประจำวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน 1/2564
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมออนไลน์คณะครูและบุคลากร ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564