ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563 (อ่าน 19) 26 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ห (อ่าน 17) 26 ก.ค. 63
PLC (อ่าน 13) 26 ก.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน 63 (อ่าน 13) 26 ก.ค. 63
พิธีไหวครู 63 (อ่าน 14) 26 ก.ค. 63
ศึกษาดูงาน TFE ณ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา (อ่าน 13) 26 ก.ค. 63
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 63 (อ่าน 8) 26 ก.ค. 63
เปืดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 9) 26 ก.ค. 63
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา โควิด19 ภายในโรงเรียน (อ่าน 9) 26 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 (อ่าน 10) 26 ก.ค. 63
อบรม TFE (Team For Education) (อ่าน 8) 26 ก.ค. 63
ทำสัญญาจ้าง Mr John Enero Dulog Teacher Jay ครูต่างชาติมาทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน (อ่าน 57) 11 มิ.ย. 63
ประมูลร้านค้าโรงเรียนหนองตูมวิทยา (อ่าน 64) 10 มิ.ย. 63
ประชุมสี่ฝ่ายก่อนเปิดภาคเรียน1/2563 (อ่าน 50) 10 มิ.ย. 63
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อ่าน 52) 10 มิ.ย. 63
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 41) 10 มิ.ย. 63
โรงเรียนหนองตูมวิทยารับการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 สพม.38 (อ่าน 57) 10 มิ.ย. 63
ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 79) 22 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 23 เม.ย. 63
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการครูเกศรินทร์ พยอม (อ่าน 91) 10 มี.ค. 63
กิจกรรมปัจฉิมนิมเทศ (อ่าน 114) 23 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 128) 17 ก.พ. 63
โครงการสร้างความเข้าใจการสำรวจและการผลิตปิโตเลียม (อ่าน 103) 17 ก.พ. 63
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการครั้งที่ 17 ณ คณะรัฐศาสนตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (อ่าน 124) 17 ก.พ. 63
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 91) 17 ก.พ. 63
วันมาฆบูชา (อ่าน 99) 17 ก.พ. 63
กิจกรรมค่ายคุณธรรม (อ่าน 106) 17 ก.พ. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 86) 17 ก.พ. 63
อบรมโดยมหาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (อ่าน 113) 27 ม.ค. 63
เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 94) 27 ม.ค. 63
ประกวดโครงงานคุณธรรม (อ่าน 77) 21 ม.ค. 63
วันครูแห่งชาติ (อ่าน 81) 20 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 106) 13 ม.ค. 63
ครบรอบ 37 ปีแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ (อ่าน 77) 13 ม.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 92) 13 ม.ค. 63
กิจกรรมกีฬาภายใน "หนองตูมเกมส์" (อ่าน 86) 13 ม.ค. 63
ต้อนรับครูเกศรินทร์ พยอม (อ่าน 85) 13 ม.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 79) 13 ม.ค. 63
มุทิตาจิตครูอาทิตย์ อาจกล้า (อ่าน 82) 13 ม.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 99) 13 ม.ค. 63