ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกันดูแลและให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่สอง ตามนัดหมายของทางโรงพยาบาลกงไกรลาศ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดอบรมคณะครูและบุคลากร เรื่องการสร้างแอปพลิเคชั่น Padlet เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน โดยมีนางสาวเนตรดาว ภู่ระหงษ์ ค
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะครู และบุคลากร เพื่อเตรียมทำความสะอาดและจัดสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และหาข้อสรุปวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยเป็นก
กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียน
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ เจียมสันต์ ครูอนามัยโรงเรียน พานักเรียนที่ตกค้างในรอบแรก เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มท
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะครู และบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับวัคซีนป้องโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) และเตรียมความพร้อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19) เพื่อให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายสมาน เพียรชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเสนอผลการประเมินของสถา
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนหนองตูมวิทยา
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายสรรเสริญ วงษ์ปัน และนางวิลาวัณย์ นุ้ยเงิน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมกันดูแลและให้กำลังใจในการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา โควิด – 19 ให้กับนักเร
แจ้งกำหนด ปิด-เปิดภาคเรียน
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยครูประทุมพร สร้อยชื่อ และครูเกศรินทร์ พยอม ครูผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมมอบทุนเรียนดีของ ปตท. สผ. โครงการเอส 1 ซึ่งทางโร
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดประชุมคณะครู บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Classroom Meeting Online) โดยจะมีกา
กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักเรียน
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางนันทิรัตน์ พวงเงิน และนายเข็มเพชร ชาติพิมาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวั
หนองตูมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หนึ่งในกิจกรรมของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนได้จัดทำสบู่เหลวล้างมือจากน้ำหมักชีวภาพผสมว่านหางจระเข้เพื่อใช้ในการล้างทำความสะอาดมือให้แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน โดยทำมาต่อเนื่อง
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่ ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอกงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ข
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย ประเพณีทำบุญเดือนสิบ พร้อมทั้งนำ
วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางกัญปณต จันทร์ธีระกุล และนางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร ครูผู้รับผิดชอบโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา
วันที่ 22 กันยายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพั
วันที่ 15 - 18 กันยายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำร่องเปิดเรียนแบบ On - site 100% เป็นวันแรก หลังจากเปิดเรียนในรูปแบบ Online และ On hand มาเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน โดยในวันแรกของการกลับมาเปิดเรียนแบบ On –
วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมีวาระการประชุมคือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบ
วันที่ 12 - 13 กันยายน 2564 นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางนันทิรัตน์ พวงเงิน และนางสาวกัญจนพร ดวงมะโน ครูผู้รับผิดชอบงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
ประกาศเปิดเรียนวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 On Site 100% ทางโรงเรียนหนองตูมวิทยา คำนึงถึงความปลอดภัย โดยยึดหลักตามมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19
ประกาศการใช้อาคารสถานที่ราชการและสนามกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ขอความกรุณาบุคคลที่มาใช้พื้นที่ในโรงเรียนปฏิบัติตาม
ขยายเวลาการเรียนออนไลน์ ออกไปจนถึง 18 กันยายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง