ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดดนตรีสตริง ระดับชั้นม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ มีอ่วม,เด็กชายพิชาภพ ชาติพิมาย,เด็กหญิงธนัชพร ทองเสม,เด็กหญิงพัชรพร บวบหอม,เด็กหญ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:15   อ่าน 252 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้นม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชัยทัต จันทร์เอี่ยม
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:12   อ่าน 203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชลธิชา คงหอม,เด็กหญิงรชนิศ ยอดเพชรและเด็กหญิงเพชราภรณ์ ไผ่เรื่อง
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:07   อ่าน 200 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพงศ์ ลำขวัญ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:02   อ่าน 190 ครั้ง