ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดดนตรีสตริง ระดับชั้นม.1-ม.3
เด็กชายณัฐวุฒิ มีอ่วม,เด็กชายพิชาภพ ชาติพิมาย,เด็กหญิงธนัชพร ทองเสม,เด็กหญิงพัชรพร บวบหอม,เด็กหญ
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายณัฐวุฒิ  มีอ่วม,เด็กชายพิชาภพ  ชาติพิมาย,เด็กหญิงธนัชพร  ทองเสม,เด็กหญิงพัชรพร  บวบหอม,เด็กหญิงสิรภัธร  แดงอิ่มและเด็กหญิงอริษา  สีฉิม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดดนตรีสตริง ระดับชั้นม.1-ม.3
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2563,09:15   อ่าน 110 ครั้ง